Головна » Економіка » Податківці роз’яснили нюанси виправлення помилки в декларації з податку на нерухомість

Податківці роз’яснили нюанси виправлення помилки в декларації з податку на нерухомість

До ДПС з неправильно вказаним кодом КАТОТТГ слід подати уточнюючу декларацію для анулювання відображеного податку, а до ДПС з правильним КАТОТТГ – декларацію за типом «Звітна».

ДПС у Черкаській області розповідає, що відповідно до пп. 266.7.5 ПКУ платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 №408 (у редакції наказу Мінфіну від 10.11.2022 №371), передбачає заповнення додатка 1 (для об’єктів оподаткування житлової нерухомості) та додатка 2 (для об’єктів оподаткування нежитлової нерухомості), які є її невід’ємною частиною. При цьому відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за видами об’єкта/об’єктів оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого виду об’єкта оподаткування, до Декларації не додається.

У заголовній частині додатків 1 та 2 до Декларації зазначається код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад території територіальної громади, повноваження якої поширюються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких розташовано об’єкти нерухомого майна. За кожним таким кодом за КАТОТТГ складається окремий додаток.

Згідно з примітками 7 – 8 інформації до Декларації платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подає Декларацію до контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративних центрів територіальних громад, на території яких знаходяться об’єкти оподаткування, в якому перебуває на обліку платником такого податку (за основним та/або неосновним місцем обліку).

Кількість додатків 1 або додатків 2 повинна відповідати кількості територій територіальних громад, на території підвідомчих адміністративно-територіальних одиниць яких розташовано(і) об’єкт(и) оподаткування.

Відповідно до п. 50.1 ПКУ у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ПКУ:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відс. від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 відс. від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Враховуючи викладене, у разі самостійного виявлення неправильно вказаного коду за КАТОТТГ території територіальної громади в Декларації суб’єктом господарювання, який має об’єкт/об’єкти нерухомості, розташовані на територіях, підпорядкованих різним територіальним громадам, що обслуговуються різними контролюючими органами, подається:

  • до контролюючого органу з неправильно вказаним кодом за КАТОТТГ – Декларація з типом «Уточнююча», в якій відображається до зменшення податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • до контролюючого органу за правильним кодом за КАТОТТГ – Декларація з типом «Звітна».

У разі подання Декларації з неправильно вказаним кодом за КАТОТТГ за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування виникає факт неподання або несвоєчасного подання Декларації і до такого платника податку застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 120 ПКУ.

©buzztagz.com